Anonymous 06/09/2021 (Wed) 19:24:00 No.24048 del
(74.27 KB 797x800 debil.jpg)
https://niebezpiecznik.pl/post/michal-dworczyk-wyciek-telegram/#comment-772311
>Dokładnie tak się dzieje jak się korzysta służbowo ze skrzynki na wp.pl. Od dawna znany problem tego Pana. Żadne argumety do niego nie trafiały. Służby (cywilne i wojskowe) informowały go, że to jest bardzo ryzykowne i się doigrał.

Polskie kontrwywiady to większe głupki niż myśleli. A jakby Szef Kancelarii kazał lądować samolot we mgle to byście lądowali? Oh czekaj...