Nazwa polskiego APT Anonymous 06/10/2021 (Thu) 18:27:00 No.24052 del
(828.22 KB 897x1039 paiac.png)
Koledzy z Kaspersky GReAT piszą raport o działaniach nienazwanej komórki polskiego cyberwojska i poprosili nas o konsultację w sprawie nazwy i nie tylko.
Wybraliśmy Cocky Eagle. Wy słyszeliście to tutaj po raz pierwszy.

-Karol Molenda lubi postować penisy (ang. cock)
-Łukasz Jędrzejczak również ma podobne zainteresowania
-członkowie komórki są bezpodstawnie zarozumiali (ang. cocky)