Anonymous 06/10/2021 (Thu) 18:28:03 No.24053 del
-Centrum Operacji Cybernetycznych ma skrót COC