Anonymous 06/11/2021 (Fri) 15:09:15 No.24055 del
(5.83 KB 738x429 bisq-logo.png)
co myślicie o pic rel
Da radę anonimowo tam kupić btc albo od razu xmr? Jak nie to gdzie inaczej?
https://bisq.network/