Anonymous 07/11/2021 (Sun) 15:23:22 No.24188 del
>>24174
>>24184
czemu Łukasz Vegeta Jędrzejczak znowu potwierdza że jest moderatorem polskiego działu?

>>24187
>ja nie umiem korzystać z komputera i nic z tego nie rozumiem o czym piszecie
widać