Anonymous 10/24/2021 (Sun) 22:14:14 No.24454 del
a masz dostęp do Lolifoxa? bo tam ci odpisałem