Anonymous 10/26/2021 (Tue) 23:33:21 No.24468 del
lodówka to prawda?
kim jest Vegeta?
wiesz coś ciekawego o Jędrzejczaku?
czemu kłamaliście że Rosjanie wysyłali alarmy?
a kłamstwo z Januszem K. i Kamilem S.?