Anonymous 11/19/2021 (Fri) 19:06:36 No.24688 del
(603.74 KB 1487x992 1.jpg)
(466.38 KB 1600x1080 2.jpg)
(244.12 KB 1080x1080 3.jpg)
(380.82 KB 1600x1080 4.jpg)
(120.92 KB 768x684 5.jpg)
żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej to mordercy i gwałciciele