Anonymous 11/24/2021 (Wed) 12:20:02 No.24722 del
(116.18 KB 810x1080 Pola.jpeg)
To jest Pola. Pola jest chora na nieuleczalną mukowiscydozę. Ją i jej mamę też próbowali oszukać ludzie od Łukasza Mejzy i jego firmy. Obiecywali niesprawdzoną terapię w Meksyku za 80 tys. dolarów...
https://wiadomosci.wp.pl/jak-lukasz-mejza-postanowil-zarobic-na-cierpieniu-6707957619456960a

Łukasz Mejza szuka śmiertelnie chorych dzieci dla pedofilskich elit. dziecko wkrótce umrze, więc nie sypnie