Anonymous 11/25/2021 (Thu) 17:31:35 No.24764 del
>samemu założyłem kilka tysięcy
I wygenerowałeś kilka tysięcy różnych kluczy GPG?