Anonymous 11/25/2021 (Thu) 17:34:21 No.24766 del
>>24764
>I wygenerowałeś kilka tysięcy różnych kluczy GPG?
nie różnych, wszystkie mają taki sam fingerprint (domyślne ustawienia programu gpa we Whonix). ale policjanci nawet nie zrozumieją co teraz napisałem, więc na nich to wystarcza