Anonymous 11/25/2021 (Thu) 19:02:33 No.24795 del
>>24792
>Żadne zwolnione miejsce nie pozostanie nieobsadzone.
Przemek Jaroszewski mówił, że w każdym zespole w CERT są wakaty (a to było jeszcze przed jego wywaleniem i falą odejść)

>Poważni młodzi fachowcy czekają na taką okazję.
skąd ci fachowcy, jak nie z WAT?

>>24793
>Poproś jakiegoś Polaka o pomoc.
WAT to KGB?