Anonymous 11/25/2021 (Thu) 19:54:05 No.24798 del
>to nie będą mieć dowodów
Facet który będzie cię gwałcił w celi stłuczoną butelką nie będzie potrzebował żadnych dowodów.