Anonymous 11/25/2021 (Thu) 21:47:18 No.24800 del
>>24798
>Facet który będzie cię gwałcił w celi stłuczoną butelką nie będzie potrzebował żadnych dowodów.
będzie potrzebował niewydłubane oczy, a z tym może mieć problem