Anonymous 11/25/2021 (Thu) 21:49:47 No.24801 del
>>24797
>Nie reklamuj nachalnie swojego resortowego placu zabaw.
to moja uczelnia, myślałem że po niej będę mógł dostać się do NCBC

>>24799
>WAT to GRU i nieco SVR.
to skąd są ci młodzi fachowcy? to chyba tym bardziej powinno zależeć wam na zachowaniu w pracy sprawdzonych chłopaków z CERT Polska