/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(192.16 KB 1263x457 odjazd.png)
Anonymous 04/07/2018 (Sat) 17:12:07 [Preview] No. 17831
ktos odlecial na kara


Czwarty 04/07/2018 (Sat) 18:14:38 [Preview] No.17832 del
>nie wiem na ile to prawda, zobaczę za jakiś czas
najpierw wiem i piszę ze stuprocentową pewnością że to lek NA WSZYSTKO I RECEPTA NA WYGRYW
potem to już nie wiem i sie zobaczy hehe....

jak op ma więcej niż 16 lat to niech się powiesi


Rzeczywistość 04/07/2018 (Sat) 20:43:43 [Preview] No.17834 del
>2018
>wchodzenie na karaTop | Return | Catalog | Post a reply