/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Rzeczywistość 04/07/2018 (Sat) 23:28:55 [Preview] No. 17841
Taka dziecięcość to mem i sentencja już wręcz komediowa, ale gdy głębiej się nad tym zastanowisz, być może dotrze do ciebie, że to wyjątkowo ważna rzecz, którą wciąż warto przechowywać na dnie swojego serca.

Taka dzecięcość jest przeciwieństwem konserwatyzmu poznawczego. Obydwa końce kija tyczą się mającego miejsce w każdej sekundzie doświadczania i interpretacji rzeczywistości. Konserwatyzm poznawczy doprowadzony do skrajności polega na automatycznym wrzucaniu świeżego doświadczenia w przyjęte wcześniej ramy. Im starszy jesteś, tym bardziej konserwatywny poznawczo się stajesz chyba, ze jesteś demonem semantycznym. Taka dziecięcość jest tego przeciwieństwem.
>koserwatyzm poznawczy - dopasowywanie świata do wyobrażenia
>taka dziecięcość - dopasowywanie wyobrażeń do świata
I nie chodzi o metody naukowe i obiektywnośćnie umniejszam temu, po prostu nie o to tu chodzi, tylko o to co dzieje się w każdym momencie. Sposób w jaki widzisz psa, autobus, w jaki sposób słuchasz muzyki i lurkujesz.


Czwarty 04/08/2018 (Sun) 11:00:13 [Preview] No.17845 del
>taka dziecięcość - dopasowywanie wyobrażeń do świata
no chyba kurwa odwrotnie


Rzeczywistość 04/08/2018 (Sun) 11:25:20 [Preview] No.17847 del
>>17845
taka dziecięcość poznawcza to co innego niż taka dziecięcość emocjonalna


Anonymous 04/08/2018 (Sun) 22:36:53 [Preview] No.17849 del
>>17847
nie, to drugie wynika z pierwszego.


Rzeczywistość 04/09/2018 (Mon) 16:48:26 [Preview] No.17854 del
>>17849
nie
taka dziecięcość poznawcza nie ma nic wspólnego z infantylnością i opóźnionym rozwojem


Anonymous 04/09/2018 (Mon) 19:50:32 [Preview] No.17857 del
>>17854
obym się nigdy nie "rozwinął" (zdemenciał).


Czwarty 04/09/2018 (Mon) 20:23:05 [Preview] No.17859 del
(647.55 KB 708x707 zrezygnowanie.png)
>>17854
no to ja już w ogóle nie mam pojęcia o czym ty pierdolisz


Rzeczywistość 04/10/2018 (Tue) 17:13:46 [Preview] No.17864 del
>>17859
no przecież napisałem w pierwszym poście xDTop | Return | Catalog | Post a reply