/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(65.52 KB 500x667 4003-uuuu.jpg)
Anonymous 04/17/2018 (Tue) 12:18:26 [Preview] No. 17911
Uuuuu Moniczka uuuuu


Bouchery 04/17/2018 (Tue) 12:57:40 [Preview] No.17912 del
>>17911
obserwuję cię kimkolwiek jesteś ułomku xD


Anonymous 04/17/2018 (Tue) 22:33:24 [Preview] No.17913 del
Moniczka jest wstrętna nawet jak na tumblrową dziewczynę a w rozmowie okazała się strasznie tępa (nie tylkjo rolefin z nią gadał). Morenkarz to zwykły śmieć który będzie bronił swojej królowej


Bouchery 04/18/2018 (Wed) 00:23:28 [Preview] No.17914 del
(17.71 KB 500x500 VsxT8Q4B.jpeg)
>>17913
hej ale gdzie ja jej bronię? z pół roku conajmniej już z nią nie pisałem więc odpierdol się ode mnie anonimie jebany. ps Królowa jest tylko jedna


Bouchery 04/18/2018 (Wed) 00:25:50 [Preview] No.17915 del
>>17913
a śmieciem jesteś ty skoro wyzywasz z anonima i nawet nie masz odwagi powiedzieć kim jesteśTop | Return | Catalog | Post a reply