/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Lorefin 04/30/2018 (Mon) 07:52:41 [Preview] No. 17928
Za 4 tygodnie mam konsultacje z chirurgiem plastycznym
ITT: Zgadujemy co powie
Obrazek pic rel, takie jest uczucie gryzienia siódemkami jak wcześniej rozpierdalałeś wszystko ósemkami jak rekinTop | Return | Catalog | Post a reply