/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(132.70 KB 800x660 receptionist.jpg)
Rzeczywistość 05/01/2018 (Tue) 10:19:22 [Preview] No. 17930
W tym temacie wymieniamy się muzyką, której słuchamy żeby nie słuchać ciągle tego samego. Postaram się uniknać oczywitych.
Ja zaczynam.

>Chic
Fajny funk, dobra produkcja, sophisticated vibe.
https://youtube.com/watch?v=hjqPmqXy7nc [Embed]
https://youtube.com/watch?v=f5-9N0DEfmM [Embed]
https://youtube.com/watch?v=eKl6EZShaaw [Embed]

>Bjork
https://youtube.com/watch?v=2BSMcVRgloY [Embed]
https://youtube.com/watch?v=vMdIxPnM5hA [Embed]
https://youtube.com/watch?v=J1Rd7zrvW7k [Embed]

>Ta piosenka
https://youtube.com/watch?v=mrMLMV6E4CM [Embed]

>Robert Wyatt
https://youtube.com/watch?v=Y1Wss9RHi_Q [Embed]
https://youtube.com/watch?v=UjUkjpJa6bY [Embed]

>Terry Riley
https://youtube.com/watch?v=9YgWvgAd0GQ [Embed]
https://youtube.com/watch?v=yNi0bukYRnA [Embed]

>Sister Sledge
Patrz Chic
https://youtube.com/watch?v=TDwutKpVyas [Embed]


Brodowski 05/01/2018 (Tue) 17:39:47 [Preview] No.17934 del
https://youtube.com/watch?v=p5qIyL6pG8Y [Embed]
Wiecej nie dam wampirzeTop | Return | Catalog | Post a reply