/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(2.51 MB 2470x3510 Object.jpg)
Kocur RGB 05/17/2018 (Thu) 09:02:02 [Preview] No. 18049
/4/ to oddział zamknięty


Star 05/17/2018 (Thu) 09:42:09 [Preview] No.18050 del
tacy dziecięcy współcześni romantycy


Brodowski 05/17/2018 (Thu) 21:32:32 [Preview] No.18057 del
(23.73 KB 507x133 konsultacje.gif)
oddział zamkniety bo nie wychodzą z dome


Lorefin 05/18/2018 (Fri) 06:50:34 [Preview] No.18058 del
Cosplayue na pyrkonie post-apo ziomka w czarnym płaszczu (hipsterskiej pelerynce) z wastelandowa handmade replika vintoreza i przerobionym armorze do jezdzenia na koniu.
Odział zamknięty mocno


Lorefin 05/18/2018 (Fri) 12:48:04 [Preview] No.18059 del
Fajnego mam wasteland Vintoreza ?? Na IG wstawię cały outfit xd


Lorefin 05/18/2018 (Fri) 13:25:59 [Preview] No.18060 del
(241.13 KB 1080x1350 IMG_20180518_152146_443.jpg)
Fajny cosplay?? Wiecie jak się są coś czworoanon zabiera to robi to ze stylem i klasą, nie jak te no, kormiki !!


Lorefin 05/18/2018 (Fri) 13:39:45 [Preview] No.18061 del
(446.54 KB 1920x1080 Snapchat-1075589807.jpg)
Ale Lusia !


Gnijący 05/18/2018 (Fri) 21:07:21 [Preview] No.18063 del
(81.40 KB 500x436 flaczek.png)
>>18060
bardzo fajny kostium
pojechałeś tam sam

ps mam nadzieję, że załapiesz się na jakiś filmik wuwunia albo coś


Gnijący 05/18/2018 (Fri) 21:08:12 [Preview] No.18064 del
>>18063
EDIT
pojechałeś tam sam?


Lorefin 05/18/2018 (Fri) 21:33:51 [Preview] No.18065 del
>>18064
Niee, ale smutno mi nie mam z kim gadać, siedzę na necie ale też nie ma.... Nwm ja to nie umiem podchodzić do loszek z konwentów , boję się smutno mi nie mam gdzie się podziax


Bouchery 05/18/2018 (Fri) 22:17:04 [Preview] No.18066 del
>>18065
ojejciu doprawdy wzruszające oslo mam nadzieję że spotka cię #kompromitacjacwela i tyle będzie z pyrkonowania xD



Top | Return | Catalog | Post a reply