/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Lorefin 05/22/2018 (Tue) 19:30:36 [Preview] No. 18111
W ogóle pamietam ze SQL, że te wszystkie zawody miedzyszkolne albo nawet szkolne były idealnym celem NA DOPING, a samo jechanie na takie zawody w czymkolwiek to był szacun i wgle...
Albo pierwsza lekcja na WF-ie, 1 klasa jest jeszcze ciepło i biegacie, dziewczyny nie ćwiczom i wtedy juz sie okazalo kto zostanie prawiczkiem a kto ruchaczemTop | Return | Catalog | Post a reply