/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Irek 05/27/2018 (Sun) 14:09:51 [Preview] No. 18168
Witam w pierwszym sezonie ŁYSIEJĄCEGO INWESTORA (TM)

W tym sezonie spróbujemy w tydzień zrobić ze 150 dolarów 200 dolarów na daytradingu. Nie wiem czy mi się uda. Jeżeli tak, oznaczać to będzie, że można robić to na full time. Dobry inwestor robi około 100% w tydzien ale siedząc prawie cały czas. Ja jestem leszczem.

Czyli do niedzieli 3 czerwca będe za cel miał uzbierać około 33% zysku.

Temat będzie aktualizowany codziennie, będę również się dzielił moimi błędami i nabytym doświadczeniem. Zapraszam do zabawy nie wiem czy mi się uda więc może być kompromitacja cwela, polecam obserwować


Lorefin 05/27/2018 (Sun) 17:10:35 [Preview] No.18178 del
od 0 do bohateraTop | Return | Catalog | Post a reply