/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(177.99 KB 540x571 aleduzykot.jpg)
Lorefin 05/27/2018 (Sun) 16:32:11 [Preview] No. 18172
ITT: Wywiad z Marcianna
Ile miesiecznie wydajesz na narkotyki?
Kiedy ostatnio miales zjazd bez brania czekogolwiek
Jak sie wabi twój kot
Kochasz swojego kota??
Czy twoj kot kocha cb


Anonymous 05/27/2018 (Sun) 16:35:20 [Preview] No.18173 del
>0zł rzucilem all
>nigdy nie miałem zjazdu
>nie powiem
>kocham
>kocha


Lorefin 05/27/2018 (Sun) 16:59:04 [Preview] No.18174 del
>>18173
o shit jak to nie podszyw...
myslalem ze na 4 jest chociaz jeden opio-wrak oprocz mnieTop | Return | Catalog | Post a reply