/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(321.12 KB 790x409 89a333c5.jpg)
Bouchery 06/03/2018 (Sun) 16:03:29 [Preview] No. 18213
https://youtube.com/watch?v=-cMxPq-PhPs [Embed]

coś dla rolefina który nie potrafi niczego zrobić w guitar pro xD jednak da się tworzyć tylko trzeba umieć albo się nauczyć a nie kurwa czekać na gotoweTop | Return | Catalog | Post a reply