/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(401.51 KB 512x481 1527782534890227716.gif)
(235.58 KB 1920x1080 komisja.jpg)
Brodowski 06/03/2018 (Sun) 18:55:48 [Preview] No. 18214
https://youtube.com/watch?v=sZQdku9MwWQ [Embed]
>marsz przeciw szczepionkom
>rola, jabłonowski, zięba, czerniaki i inni foliarze
>te stęzenie szurów na m^2


haha reaktywacja 06/04/2018 (Mon) 17:40:49 [Preview] No.18221 del
>>18214
czy rola ma fedorę? xDDDDD


Anonymous 06/05/2018 (Tue) 07:29:34 [Preview] No.18227 del
>>18221
nie kurwa rogatywke


haha reaktywacja 06/05/2018 (Tue) 17:47:59 [Preview] No.18228 del
>>18227
wlasnie sie dziwię.Myślałem że to zawzięty katol
i troche to ie pasujeTop | Return | Catalog | Post a reply