/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(389.84 KB 795x1000 rękopis.jpg)
Rzeczywistość 06/10/2018 (Sun) 19:30:37 [Preview] No. 18243
Robimy wielki spis memów z /4/.
1. Rzeczywistość nie istnieje.
2. Bla bla car
3. Zdziwisz się po śmierci.
4. Nice you have on cottage
5. Taka dziecięcość
6. Hator hator
7. Brain zappy
8. Opiaty czwartkowe
9. Pani żabińska
10. Frogger
11. Hot dogi z żabki
12. Neil Codling
13. Natalka
14. Spotkajmy się może latem

Piszcie jak sobie jakieś przypomnicie.


Gnijący 06/11/2018 (Mon) 01:24:07 [Preview] No.18247 del
>4. Nice you have on cottage

to chyba nie jest oryginalnie od nas, ale nwm nie znam sie


Kocur RGB 06/11/2018 (Mon) 09:25:27 [Preview] No.18250 del
15. Maxilla
16. Rzeczywistość = prawiczek


Irek 06/11/2018 (Mon) 20:00:05 [Preview] No.18252 del
>>18250
wykurwiaj nowocioto!111!

>dzien pleców i paul wade
>kruk
>płaska ziemia
>zamknij mordę rzeczywistość


Adam 06/11/2018 (Mon) 20:52:56 [Preview] No.18253 del
>>18252
starociotyzm to pamiętanie drzwi anona od łaciny i pierwszych vlad po acodinie


Rzeczywistość 06/11/2018 (Mon) 21:24:35 [Preview] No.18254 del
>>18252
>to chyba przez dojrzewanie


Lorefin 06/12/2018 (Tue) 14:46:42 [Preview] No.18255 del
(70.20 KB 1016x896 hator hator hator.png)
postuje smieszny obrazek w memowym


Lorefin 06/12/2018 (Tue) 14:47:01 [Preview] No.18256 del
>>18255
/nk go zaprosi na 4..


Marcianna 06/12/2018 (Tue) 15:30:12 [Preview] No.18257 del
Mój dick jest memem


Lorefin 06/13/2018 (Wed) 20:54:01 [Preview] No.18269 del
> Sucha pusia (lub cos w stylu: zasługuję na normalną, mokrą pusię)
> SPALILEM BANANA
>jezu ale ten czwarty jest gupi!!!
>łopaciarz
>aż mi się manbun rozwalił
>kiedy sie ze mną spotkasz??Top | Return | Catalog | Post a reply