/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(476.43 KB 1619x1060 waifuu.jpg)
Lorefin 08/20/2018 (Mon) 19:52:35 [Preview] No. 18442
Co jest waszym celem życiowym?
Moim celem życiowym było cieszenie się i czucie szczęścia w każdej chwili bez żadnych używek i wyraźne przeżywanie wszystkiego, niestety zostało to przerwane przez parę rzeczy.


Rzeczywistość 08/21/2018 (Tue) 19:20:37 [Preview] No.18443 del
Nie urodzenie się ponownie.


Anonymous 08/21/2018 (Tue) 20:01:04 [Preview] No.18444 del
>>18443
to masz słabe szanse


Lorefin 08/21/2018 (Tue) 21:22:15 [Preview] No.18445 del
>>18443
Nad prawiczkami pan Budda się lituje i daje im kolejne ludzkie życie jako szansa na zaruchanie, jak im się nie uda przez 150 lat to trochę przypał


Anonymous 08/22/2018 (Wed) 15:51:14 [Preview] No.18449 del
nie wiem czy to troll czy nie, ale wy chyba nie myślicie naprawdę, ze Budda jest bogiem, który ci daje ci kare albo nagrode?


Anonymous 08/22/2018 (Wed) 20:59:09 [Preview] No.18450 del
>>18449
wierzę w boga kurwa buddę


Anonymous 08/26/2018 (Sun) 00:59:08 [Preview] No.18454 del
>>18449
weź wypierdalaj z powrotem na karachanTop | Return | Catalog | Post a reply