/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(402.23 KB 1458x1458 IMG_20180903_010739_640.jpg)
Lorefin 09/02/2018 (Sun) 23:11:27 [Preview] No. 18480
Denerwuje was hałas w dużym mieście ?
Mieszkam przy dużej ulicy w łodzi i cały czas słychać buczenie samochodów, pod moim blokiem jest podziemny garaż i lubię sobie tu siedzieć w nocy bo jest tak cichutko :3


Gnijąca 09/04/2018 (Tue) 01:15:56 [Preview] No.18492 del
(56.35 KB 1000x800 1x5f0b5t.vichan-0.jpg)
tak
mieszkam na parterze a za oknem mam droge typu kocie łby, ale jak sie nie mieszka na parterze to jest fajny
przytulny taki... do spania dobry by był w połączeniu z odkurzaczem...Top | Return | Catalog | Post a reply