/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(187.24 KB 2608x4632 1535940148599143588559.jpg)
Lorefin 09/03/2018 (Mon) 02:02:53 [Preview] No. 18482
Ehhh ratunku
Komu się wydaje, że życie staje się z każdym rokiem 20+ coraz dziwniejsze ?
Świadomość rozpływa się i ciężko ją utrzymać
Wszystko opiera się na kruchych wspomnieniach które mogą rozsypać się jak klocki
Młodość to był złoty okres bez takich problemów


Lorefin 09/03/2018 (Mon) 02:38:33 [Preview] No.18483 del
Ehhhh bardzo tęsknię za rokiem 2016
A konkretnie pierwsza połowa
Czułem wtedy taka młodość w pełnej postaci


Lorefin 09/03/2018 (Mon) 02:40:15 [Preview] No.18484 del
Było wtedy jakoś tak słonecznie i super


Lorefin 09/03/2018 (Mon) 03:04:38 [Preview] No.18485 del
Pamiętacie jak w 2015 siedzieliśmy codziennie na tinyczacie i byly jakieś dramy, że ktoś komuś kazał wypierdalać, np marcianna mi i natalce albo ćpun łopaciarzowi
wgle jakoś tak inaczej wtedy się żyło, jakby w takiej bańce młodości


Lorefin 09/03/2018 (Mon) 04:01:32 [Preview] No.18486 del
Moja dziewczyna miała moda na rzabchanie
..


Lorefin 09/03/2018 (Mon) 08:58:47 [Preview] No.18487 del
(24.65 KB 480x360 hqdefault.jpg)
mhhhhhh :))


Gnijący 09/04/2018 (Tue) 01:13:22 [Preview] No.18490 del
(18.71 KB 668x452 rzaba walcząca.png)
JA I L0REFIN TO PIOTRUŚ PAN KLUB
(A TAKŻE GANT ELE PAN KLUB)

>>18486
to uczucie gdy rzabczan to takie moje małe osiągnięcie, zakładałem rzabczana z myślą o smutnych żabach i podwiekach, które by w końcy mogły pogadać o szkole
raz na pół roku tam wbijam i zawsze jestem dumny że ktoś tam pisze i jest ta sama tematyka co na początku xDTop | Return | Catalog | Post a reply