/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images
Brodowski 09/09/2018 (Sun) 06:07:52 [Preview] No.18525 del
(254.67 KB 630x420 ezgif-2-9d7b07198a.gif)
https://monitorpolski.wordpress.com/2018/09/07/ja-wam-parchy-kurwa-dam-blokady/
>W tej chwili mam już taką energię, że NIC i NIKT nie jest w stanie mnie powstrzymać. Próba zamordowania mnie za pomocą skażonych śmiertelnymi czipami pieniędzy, przekazanych mi od mojej „matki” przez Jana Taratajcio (w dobrej wierze, ale niekoniecznie było to mądre Janku) się nie udała – mam do pomocy jasnowidzów, którzy tę akcję przejrzeli. Jeszcze raz zaznaczę: PARCH CO MIESZKA W MOIM MIESZKANIU I WYGLĄDA JAK MOJA MATKA NIĄ NIE JEST!. Zostanie niedługo zlikwidowany, a mieszkanie oczyszczone.


Brodowski 09/09/2018 (Sun) 06:17:26 [Preview] No.18526 del
>>18525
>PARCH CO MIESZKA W MOIM MIESZKANIU I WYGLĄDA JAK MOJA MATKA NIĄ NIE JEST!. Zostanie niedługo zlikwidowany, a mieszkanie oczyszczone.


XXXXXXXXXXDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


Star 09/10/2018 (Mon) 09:43:37 [Preview] No.18530 del
>>18526
>PARCH CO MIESZKA W MOIM MIESZKANIU
lokator fejs


Irek 09/10/2018 (Mon) 19:50:22 [Preview] No.18533 del
jest coś o spekulacji? pytam poważnie, nie chce mi się oglądać całego


Brodowski 09/13/2018 (Thu) 17:53:36 [Preview] No.18543 del
>>18533
Nie wiem czy jest coś o spekulacji ale nawet ten janusz menel wie i mowi, że nie opłaca się wrzucac kasy na lokate bo wiekszą masz inflacje niż dywidendeTop | Return | Catalog | Post a reply