/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(106.59 KB 990x1208 1536427836344.png)
Rzeczywistość 09/12/2018 (Wed) 18:08:04 [Preview] No. 18535
Jakie ficzery chcielibyście zeby wprowadzono na /4/?
>sondy
>video bloppery znikające
>emotki
>lajkowanie postów


Gnijący 09/12/2018 (Wed) 18:11:33 [Preview] No.18536 del
plusowanie komentarzy marzenie since 2015


Rzeczywistość 09/12/2018 (Wed) 18:21:25 [Preview] No.18539 del
(278.60 KB 592x716 james-deen.png)
niech ktoś wykucuje /4/ z ficzerami


Irek 09/12/2018 (Wed) 19:21:25 [Preview] No.18540 del
fajnie by było postawić swojego własnego chana na jakimś biedackim hostingu i nastukać takich fajnych funkcji

also
>toolbar z notowaniami giełdowymi
ehhh marzenie


Brodowski 09/13/2018 (Thu) 17:50:57 [Preview] No.18542 del
>>18539
Jebnijcie sobie forka jakiegoś tinyboard, wiczana czy nawet tej kupy co stoi na niej endczan i dopiszcie nowe funkcjonalnosci to zajmie wam mniej niz gadanie o tym


Kocur RGB 09/15/2018 (Sat) 14:54:25 [Preview] No.18551 del
emoji już są kretynie jebany 🔥🔥


Rzeczywistość 09/15/2018 (Sat) 15:40:42 [Preview] No.18552 del
>>18551
ale takie żebym mógł sobie wybrać przy postowaniu, a nie kopiuj wklej :)


Kocur RGB 09/15/2018 (Sat) 19:27:56 [Preview] No.18556 del
(46.93 KB 720x960 dupsko.jpg)
>>18552
kup sobie telefon gamoniu i wklepuj z klawiatury emojiTop | Return | Catalog | Post a reply