/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(40.66 KB 500x272 aaaa.jpg)
Lorefin 09/13/2018 (Thu) 21:18:08 [Preview] No. 18545
PIOSENKA final dyskusja
Przypominam, że tematem mojej wojny z kocurem było to, że nie chciał mi nagrać trzech dzwiekow na basie do riffu
Pociąłem więc bass i wstawiłem w to miejsce, w ktorym mi cos nie pasowało na tyle ile moglem wyciąc z nagranej sciezki:

Anketa:
Której wersji wg. was lepiej sie słucha? Tzn z którym riffem bassowym:

Wersja bez paru dzwiekow:
https://instaud.io/2G4h

Wersja z wklejonymi paroma dzwiekami:
https://instaud.io/2G4g

Chodzi o moment ktory sie zaczyna mniej wiecej w 9 tej sekundzie, po tym I.... już


Lorefin 09/13/2018 (Thu) 21:46:53 [Preview] No.18546 del
Były też dwie koncepcje rytmiczne zwrotki i zostala zrealizowana ta druga:

https://instaud.io/2G4KTop | Return | Catalog | Post a reply