/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Lorefin 09/14/2018 (Fri) 15:56:14 [Preview] No. 18548
Ehh bardzo tęsknie za Natalką
Nie mam takiej jednej bliskiej i stałej osoby, która wiem że jest fajna i w gle
Jak znam jakieś laski, to trochę niestabilne psychicznie, karyny, z depresją, normiki
Więzi z takimi osobami mnie trochę tak rozpierdalają mentalnie, niby jest fajnie, ale jakoś tak dziwnie, nie czuję, że one są takie jakby "świadome"
I niewiem czy mnie w pełni rozumieją, czy zadają się ze mną żeby się coś działo i żeby odpocząć od depresyjnego życia
Nikt mi nie powiedział na pierwszym spotkaniu, że to był najszczęśliwszy dzień w jej życiu jak Natalka i od razu na przywitanie potrzebował się mocno wytulić itp...
Brakuje mi takiej romantycznej więzi i żeby mnie ktoś kochał....


Lorefin 09/14/2018 (Fri) 18:23:26 [Preview] No.18549 del
(84.04 KB 600x590 heroesbowiego.jpg)
Ehhh Natalka....
Bardzo lubie cb...
I chcialbym z tb byc....
I ja juz bez cb....
nie moge zyc......


starocioty pamietaja ze pasuje do muzyki heroes ....Top | Return | Catalog | Post a reply