/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(106.70 KB 460x281 iu.gif)
Anonymous 03/13/2020 (Fri) 19:29:21 [Preview] No. 20143
potrzebuję małej niezawodnej maszyny do siania zniszczenia i terroru. Nie musi być bardzo szybka ale musi być niezawodna i jako, że jestem polakiem zwierzakiem biedakiem musi być tania. Wybór padł na Lenovo serie "T" lub ewentualnie "X". Coś pokroju T420 lub X220 chociaż skłaniam się bardziej do T bo X z 12 calami to trochę mały ekran. Teraz pytanie. Czy te serie są wystarczająco stare z procesorami I5 2ugiej i 3eciej generacji żeby nie miały tego żydowskiego Intel Managment Backdoor kurwa chuj żyd jebany nigger CIA rootkit wbudowanego domyślnie? Maszyna jak wspomniałem będzie używana do siania terroru w polszy i jej sokuszników więc musi być nieskazitelna. Mam wszystko juz zaplanowane, mapa dostępnych lub źle zabezpieczonych sieci jest już zapisana, cele mam namierzone i jeszcze tylko maszyny do wykonania mego dzieła potrzebuję.


Anonymous 03/13/2020 (Fri) 20:40:00 [Preview] No.20146 del
>i jako, że jestem polakiem zwierzakiem biedakiem musi być tania
nie zarabiasz na wyjebkach?

>mapa dostępnych lub źle zabezpieczonych sieci jest już zapisana
co? po chuj?

>i jeszcze tylko maszyny do wykonania mego dzieła potrzebuję.
a z czego teraz postujesz?


Anonymous 02/20/2021 (Sat) 19:11:47 [Preview] No.21566 del
robisz alarmy?Top | Return | Catalog | Post a reply