/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(64.96 KB 1218x783 SVR.jpeg)
SVR 04/23/2021 (Fri) 20:40:37 [Preview] No. 23556
My przygotowali website dla was, sztoby przedostać informacje: http://svrgovru24yd42e6mmrnohzs37hb35yqeulvmvkc76e3drb75gs4qrid.onion/
Wy możecie bezpiecznie dać nam intel przez sieć TOR.


Anonymous 04/26/2021 (Mon) 18:11:54 [Preview] No.23570 del
możecie potwierdzić że nikt się pod was nie podszywa?
mieliśmy plan założyć takie strony polskim służbom i patrzeć co ludzie im wysyłają


Anonymous 04/30/2021 (Fri) 16:57:18 [Preview] No.23597 del
wygląda legitnie
wrzucę wam moje teczki na Jędrzejczka, Molendę, Paczyńskiego i Legowicz z NATO, ale najpierw muszę posegregować bo mnóstwo tych materiałów jest
wielu idiotów z polskich służb ma pytania pomocniczne na polskich skrzynkach, jeżeli jesteście w stanie sprawdzić w bazach ich daty urodzenia itp. to możecie ich pohackować
wrzucę wam listę takich cweliTop | Return | Catalog | Post a reply