/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(85.93 KB 900x674 rubacki.jpg)
Anonymous 04/27/2021 (Tue) 20:52:28 [Preview] No. 23581
https://cert.orange.pl/aktualnosci/dane-osobowe-zloto-xxi-wieku
https://niebezpiecznik.pl/post/kto-stoi-za-podejrzana-zbiorka-na-chorego-franka/
http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania/aktualnosci/56108,Internetowa-zbiorka-pieniedzy-miala-pomoc-rodzinie-poszkodowanej-w-pozarze-Niest.html
https://twitter.com/Zaufana3Strona/status/1386988325760811009

>Dużo ludzi włożyło dużo wysiłku w to by ten gnojek znalazł się w areszcie. Dziękujemy - wy wiecie komu
oni serio myślą że ten Łukasz Rubacki to wysyłał?
przecież jego dane były na CERT Orange, Niebezpieczniku a Haertle wprost mówił w Rozmowie Kontrolowanej że policja ma go zatrzymać
i co, nie wyjechałby po czymś takim z kraju?

>Aktualizacja 3.02.2021, 15:24
>W artykule skorygowaliśmy nazwę kantoru. Podczas przepisywania jej z notatek, źle ją odczytaliśmy i w tekście widniała pierwotnie konkurencyjna usługa.
takie "pomyłki" robi się specjalnie, potem prawdziwy sprawca na przesłuchaniu poda prawdziwą nazwę, a niewinny to co było w mediach


Anonymous 04/30/2021 (Fri) 16:51:03 [Preview] No.23596 del
skoro w zatrzymanie clearnetowca działającego z własnego imienia i nazwiska "dużo ludzi musiało włożyć dużo wysiłku" to ile wysiłku trzeba będzie włożyć w złapanie nas?Top | Return | Catalog | Post a reply