/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(20.31 KB 150x200 1554578[1].jpg)
Jebac kurwe policje Anonymous 04/30/2021 (Fri) 16:39:46 [Preview] No. 23592
Użył pałki teleskopowej na proteście kobiet. Czeka go… rozmowa dyscyplinująca
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-uzyl-palki-teleskopowej-na-protescie-kobiet-czeka-go-rozmowa,nId,5202659
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛


Anonymous 04/30/2021 (Fri) 16:45:41 [Preview] No.23594 del
autorem tematu jest Karol "gazetka" MolendaTop | Return | Catalog | Post a reply