/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(8.51 KB 180x180 tnl_120930[1].jpg)
Jebac kurwe policje Anonymous 04/30/2021 (Fri) 18:36:57 [Preview] No. 23598
e-wrzosek #FBPE🇪🇺🇵🇱🏳️‍🌈#FundamentalRights
@e_wrzosek
9h
Rzecznik prasowy @PolskaPolicja ocenia wyrok Sądu wydanego w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Nowa jakość. Sugeruję pozostać przy komentarzach do zdjęć Krystyny Pawłowicz, a przełożonym przekazać, że argumenty przeciwko orzeczeniu podnosi się w środku odwoławczym a nie na FB.
https://nitter.fdn.fr/e_wrzosek/status/1388054584913022976#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛


Anonymous 04/30/2021 (Fri) 18:45:38 [Preview] No.23599 del
autorem tematu jest Karol "iazda na ręcznym" MolendaTop | Return | Catalog | Post a reply