/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(23.34 KB 165x215 08_ao30size[1].jpg)
Jebac kurwe policje Anonymous 05/02/2021 (Sun) 15:31:36 [Preview] No. 23604
Mobbing i seks w Komendzie Policji w Rybniku. Przełożony miał poniżać i proponować policjantkom seks
https://dziennikzachodni.pl/mobbing-i-seks-w-komendzie-policji-w-rybniku-przelozony-mial-ponizac-i-proponowac-policjantkom-seks/ar/c1-15591667
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛


Anonymous 05/02/2021 (Sun) 15:37:42 [Preview] No.23605 del
autorem tematu jest Karol "stoi nie tylko na straży amerykańskich interesów" MolendaTop | Return | Catalog | Post a reply