/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(38.57 KB 384x256 03_nlpicasize[4].jpg)
Jebac kurwe policje Anonymous 05/03/2021 (Mon) 18:59:20 [Preview] No. 23610
Szkolemie milicjantów Wałbrzych wyszczepialnia
https://www.facebook.com/niezalezni1/videos/2573059166331927/
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛


Jebac kurwe policje Anonymous 05/03/2021 (Mon) 19:00:17 [Preview] No.23611 del
(28.95 KB 171x256 02_nlpicasize[2].jpg)
To szokujące! Zielonogórski policjant wypisywał lewe mandaty na… bezdomnych
https://poscigi.pl/to-szokujace-zielonogorski-policjant-wypisywal-lewe-mandaty-na-bezdomnych/
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply