/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(42.55 KB 700x450 sim.jpg)
Anonymous 05/14/2021 (Fri) 14:04:36 [Preview] No. 23727
https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zatrzymania-i-zarzuty-za-zaklocanie-dzialania-sieci-teleinformatycznych/

>W toku śledztwa prokurator ustalił, że podejrzani zorganizowali infrastrukturę teleinformatyczną, która składała się z modemów i urządzeń współpracujących z hurtową ilością kart SIM, zapewniającą anonimizację połączeń telefonicznych oraz działań wykonywanych w Internecie i ukrycie danych osób z niej korzystających.
zaczęli namierzać numery z sms-activate.ru

>Obecne ustalenia śledztwa wskazują, że zbudowana przez podejrzanych infrastruktura mogła być wykorzystywana m.in. przez obce służby specjalne do prowadzenia działań dezinformacyjnych na terenie Polski.
to o nas


Anonymous 05/14/2021 (Fri) 14:08:00 [Preview] No.23728 del
pewnie dlatego wykop wyłączył możliwość rejestracji zagranicznymi numerami telefonów


Anonymous 05/14/2021 (Fri) 14:12:53 [Preview] No.23729 del
>>23728
>pewnie dlatego wykop wyłączył możliwość rejestracji zagranicznymi numerami telefonów
kiedykolwiek była taka możliwość?


Anonymous 05/14/2021 (Fri) 14:16:54 [Preview] No.23730 del
>>23729
>kiedykolwiek była taka możliwość?
cały czas była


Anonymous 06/07/2021 (Mon) 21:01:13 [Preview] No.24038 del
jest jeszcze ta nieszczęsna 2nr z google play ale użycie tego jest śliskie z perspektywy wzorowego bhpowca


Anonymous 06/08/2021 (Tue) 16:01:44 [Preview] No.24039 del
>>24038
>jest jeszcze ta nieszczęsna 2nr z google play ale użycie tego jest śliskie z perspektywy wzorowego bhpowca
ale wiesz, że możesz podłączyć emulator androida do whonix?


Anonymous 06/12/2021 (Sat) 15:58:29 [Preview] No.24073 del
>>24039
Jakiego używasz? Z tych co próbowałem na żadnym się 2nr nie uruchomił.


Anonymous 06/12/2021 (Sat) 15:59:43 [Preview] No.24074 del


Anonymous 06/14/2021 (Mon) 13:54:15 [Preview] No.24088 del
>>24074
jakiego używasz emulatora androida nie dostawce usług online smsTop | Return | Catalog | Post a reply