/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 06/08/2021 (Tue) 20:22:22 [Preview] No. 24040
Pijany policjant wpadł prowadząc samochód. W dodatku powinien być na kwarantannie
https://poscigi.pl/pijany-policjant-wpadl-prowadzac-samochod-w-dodatku-powinien-byc-na-kwarantannie/
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply