/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(106.66 KB 743x301 242067944.jpg)
Anonymous 10/24/2021 (Sun) 14:01:09 [Preview] No. 24449
>miałam już około 60 partnerów w lozku
nawet brzydka kobieta znajdzie sobie partnera w 5 minut, spermiarze będą się bić i wprost proponować seks w pierwszej wiadomości. tymczasem zwykły facet będzie musiał stawać na rzęsach żeby księżniczka chociaż zwróciła na niego uwagę i wybrała go z tłumu adoratorów bo już ma pięciu na jego miejsce. a jak jesteś poniżej przeciętej to już zostaje ci tylko walenie konia i płacz a później samotna matka z trójką dzieci każde z innym chademTop | Return | Catalog | Post a reply