/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(6.49 MB 3024x4032 20211027_175051.jpg)
Deska oczami oficera dyżurnego Anonymous 10/26/2021 (Tue) 22:43:18 [Preview] No. 24467
Pracuję w NCBC, pytajcie o co chcecie. Tak, Molenda lubi starsze kobiety. Debil jest zalogowany w clearnetowej przeglądarce i nie czyści cookies. Ogólnie wszyscy w jednostce mamy bekę z tego przyjeba.


Anonymous 10/26/2021 (Tue) 23:33:21 [Preview] No.24468 del
lodówka to prawda?
kim jest Vegeta?
wiesz coś ciekawego o Jędrzejczaku?
czemu kłamaliście że Rosjanie wysyłali alarmy?
a kłamstwo z Januszem K. i Kamilem S.?


Anonymous 10/27/2021 (Wed) 00:05:44 [Preview] No.24469 del
>>24468
>lodówka to prawda?
Zadania które w przyszłości będą wiązały się z odpowiedzialnością karną wykonuje mięso armatnie z CoC.

>kim jest Vegeta?
Jędrzejczak albo ktoś z jego otoczenia.

>wiesz coś ciekawego o Jędrzejczaku?
Cwaniak i patus, jak każdy były policjant.

>czemu kłamaliście że Rosjanie wysyłali alarmy?
Bezpośrednie polecenie Błaszczaka. Błaszczak stoi również za wyciekiem mailów Dworczyka. To on zlecił wykradzenie emailów i zrzucenie winy na Rosjan. Błaszczak wkrótce zastąpi Morawieckiego na stanowisku premiera.

>a kłamstwo z Januszem K. i Kamilem S.?
Inne zarzuty postawione tym słupom też są niesłuszne. Włamaniem do Rutkowskiego i domeną krisrnilton.pl zajmował się ktoś od nas. Miał konto na Cebulce "ricine". Potem w pliku z wyciekiem wrzucił wirusa w pliku COM.
Nie jestem w stanie pojąć, czemu prokuratura ogłosiła takie bzdury w mediach i co gorsza w Europolu. Może chcieli ośmieszyć Lenczewskiego i wykopać KGP z Europolu.


Anonymous 11/10/2021 (Wed) 15:50:56 [Preview] No.24530 del
Jędrzejczak nie zgubiłeś legitymacji? czy macie kreta?Top | Return | Catalog | Post a reply