asss 12/03/2020 (Thu) 10:20:57 No.1205 del
KAip tu šneki taip su tavim