Anonymous 12/08/2020 (Tue) 09:05:58 No.1232 del
Nori žmogus eiti pas prosčių, tegul eina. Jo gyvenimas ir jis vienas. Nėra ko primetinėti savo nuomonės kitiems. Nieko baisaus nenutiks su šeima, jei jis patenkins savo biologinį poreikį. Aš buvau kažkur apie 20 prosčių. Visada imdavau tik normalias. Jokių nuo gatvės. Neteko nieko pasigauti. Visada viskame tik su preziku. Jei proste įtartina, geriau apsisukti ir išeiti, jei jauti kažką negero.