Vetra 04/06/2021 (Tue) 18:16:56 No.1875 del
Kam tie forumai aplamai reikalingi, juk tai melas raĊĦomas tiesos nerasta kada pavydas pimpalus drasko