Benui Bambalis 04/09/2021 (Fri) 01:06:19 No.1931 del
Visai nebloga oral Sandra padaro.
Jei tik pasakyti reikia ko nori. Nesimaivo.

https://endchan.net/KNMRG/res/1911.html