Anonymous 05/03/2021 (Mon) 16:21:20 No.2324 del
>>2323
nu ne, čia kur įmetei seniau buvo, gera čiulpikė.